Kontakt

Wszelkie pytania można kierować na podany adres. Jeżeli nie przydarzy się jakiś kataklizm, to odpowiedź zostanie udzielona w przeciągu 72h. Gdyby po upływie podanego czasu takowa wiadomość nie przyszła, to znaczy że wystąpiły problemy techniczne z pocztą u jednej ze stron. W takim wypadku zaleca się ponowne wysłanie listu.