O stronie

Projekt "Pierwotny Instynkt" jest ostoją zwierzołaków - ludzi, dla których teriantropia i miłość do dzikiej przyrody stanowią esencję życia. To jedno z niewielu miejsc w sieci gdzie rzeczywistość postrzega się z perspektywy zwierząt.

Kto w swoim sercu czuje mistyczny związek z przyrodą i szuka ucieczki od zgnilizny wszechobecnej cywilizacji, ten znajdzie tu chwilę wytchnienia. Cały bowiem naturalny świat: zwierzęta, rośliny, Ziemia, woda i powietrze jęczą od wielkiego ucisku, który jako następstwo rozwoju naukowo-technicznego wzmaga się nieustannie. Dziś już praktycznie nie ma na ziemi miejsc wolnych od tej zarazy. O ile przeciętni ludzie zdają się niewiele przejmować tym faktem, to dla teriantropów jest on palącym problemem. Z tego też powodu gardzimy wszystkim co niszczy, profanuje lub zniewala to, co kochamy. Ci, którzy mieli szczęście przyjść na świat gdzieś w syberyjskiej tajdze, są w mniejszym stopniu narażeni na truciznę "postępu". Natomiast my - zwierzołaki z obszarów zurbanizowanych, musimy stawiać czoła niezliczonym trudnościom jakie przynosi życie wśród wrogów.

Chcemy zatem aby ten serwis był miejscem, gdzie można znaleźć ludzi podobnych sobie i przez to pozbyć się samotności. Dzięki wymianie poglądów i doświadczeń możemy w jakimś stopniu wyrwać się z kieratu i sprawić, by nasza egzystencja na tym świecie stała się znośniejsza. Co prawda wielu popadło w apatię głównie z powodu coraz gorszej sytuacji zwierząt oraz braku efektywnej pomocy dla nich. Wydaje się jednak, że lepiej jest wykorzystywać swoje zdolności i działać nawet nieskutecznie, niż nie robić nic. Dla tych właśnie jest ta strona - którzy zamiast czekać na śmierć, chcą wziąć odpowiedzialność za życie - jeśli nie swoje, to tych, co nie mają głosu.

Wprowadzenie do charakterystyki teriantropii

Jeszcze do niedawna w polskim internecie brak było konkretnych informacji obejmujących ściśle zagadnienie teriantropii. To, co obecnie można znaleźć ogranicza się zwykle do nie oddających jej istoty - lakonicznych wzmianek i osobistych wywodów ludzi związanych ze środowiskiem furry. Kiedy niektórzy z nich wymyślają własne teorie na ten temat a następnie kierują je do publicznej wiadomości, wówczas zaczynają się problemy. Błędne pojmowanie jej zasady względem siebie i rozpowszechnianie tych złudzeń prowadzi do wielkiego pomieszania odnośnie tego, czym naprawdę jest teriantropia. Jad przewrotnej filozofii rozlał się po świecie i zaciera granicę pomiędzy szlachetną kaskadą "Przedwiecznego Źródła" a chwastem zmyślonych herezji . Taki obrót spraw zawdzięczamy już nie tylko futrzakom, ale również ludziom, których uwiodła aura mistycyzmu i chcą być kimś, kim w rzeczywistości nie są ani nie rozumieją.

Aby przynajmniej częściowo zatrzymać ten szkodliwy trend, postanowiliśmy opublikować krótki przewodnik po teriantropii. Zawarto w nim ogólny zarys podstawowych kwestii charakterystycznych dla tego niezwykłego fenomenu. Postaramy się zatem w sposób jak najbardziej bezstronny określić jej definicję oraz wyjaśnimy czym jest. Pokażemy jak oddziałuje na psychikę człowieka i jakie korzyści lub straty wynikają z tego tytułu. Spróbujemy rozsądzić także różne kwestie sporne między zwierzołakami a futrzakami. Czytelnik nie znajdzie tu jednak rozpatrzenia wszystkich tajemnic teriantropii. Niektórych z nich bowiem nie da się w prosty sposób wyjaśnić za pomocą słów. Jeżeli już się pojawiają, to zwykle w formie symbolicznego wtrącenia.

Większość materiałów które posłużyły do jego kompozycji, to osobiste wyznania świadomych therian oraz wszystko, co jest wynikiem ich twórczości. Zgromadzone informacje zostały poddane analizie i na jej podstawie opracowano ogólny ryt teriantropii. W zasadzie pod względem merytorycznym nie odbiega on od zagranicznych publikacji na ten temat. Na ile jest obiektywny, to niech każdy sam rozsądzi. Niezależnie jednak od opinii, autor starał się godnie reprezentować zwierzołaków. Wszelkie uwagi odnośnie tekstów należy kierować pod podany adres e-mail.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że budowanie jakichkolwiek zasad na podstawie "sennych wizji" jest zabiegiem niepoważnym. To przeświadczenie wynika stąd, iż racje które chcą przekazać ich autorzy mogą ulec spaczeniu, nawet nieumyślnie, przez co stają się źródłem mniej wartościowym. Rzeczywiście, gdyby rozpatrywać jeden lub dwa przypadki, to związek między nimi nie jest wyraźny. Kiedy jednak analizuje się cały ich szereg, wówczas można dostrzec pewien schemat. Na konstrukcję tego schematu, który stanowi ogólne ramy filozofii teriantropii składają się cechy wspólne/uniwersalne dla wszystkich zwierzoludzi. Nie można ich usunąć lub zamienić na inne ponieważ zachodzi między nimi ścisły związek. U prawdziwych teriantropów, czyli takich, którzy instynktownie odkryli swoją filozofię, sposób życia jest w całości poddany tym regułom. Natomiast w przypadku osób chcących na siłę przerabiać teriantropię pod własne widzimisię, wyraźnie widać wybiórcze podejście do kwestii zasadniczych.

Z powyższego wynika, że chcąc rozpatrywać prawdziwość jej schematu, trzeba to robić przez pryzmat logiki i etyki. Innych możliwości w naszym przypadku niestety nie ma. Oficjalne autorytety które miałyby decydujący głos w kwestiach spornych - nie istnieją. Nie można ich również skonfrontować ze źródłami historycznymi (wymaga to posiadania zaplecza finansowego i możliwości odwiedzania odległych bibliotek) dlatego nie ma innej drogi, jak tylko opierać się na współczesnych relacjach.

Niniejsze opracowanie jest skierowane przede wszystkim do "nowych" therians, czyli tych, którzy dopiero poszukują prawdy o sobie oraz ludzi chcących poszerzyć swoje horyzonty w kwestii niezwykłych fenomenów. Twórcy projektu mają nadzieję, że tych kilka stron w jakiś sposób wzbogaci wiedzę czytelnika, dostarczy informacji niezbędnych do pogodzenia się ze sobą i rozwiązywaniu problemów w bardzo niekiedy zagmatwanej półzwierzęcej egzystencji.

-->